Klenie, Jazie i Bolenie z Rzek - metody i techniki połowu